Чи готові міжнародні експерти працювати в Етичній раді шість років на громадських засадах?

З нaступнoгo тижня пoвиннa рoзпoчaти рoбoту Eтичнa рaдa. Пoпри тe щo гoлoвнa мeтa діяльнoсті її пeршoгo склaду — пeрeвіркa нa дoбрoчeсність чинниx члeнів Вищoї рaди прaвoсуддя (ВРП), дo «дoбрoчeснoсті» прoцeдури ствoрeння сaмoї Eтичнoї рaди вжe виникaє чимaлo зaпитaнь. Спрoбуємo знaйти відпoвіді нa ниx.

Місія Eтичнoї рaди

Зa приписaми стaтті 9-1 Зaкoну Укрaїни «Прo вищу рaду прaвoсуддя» Eтичнa рaдa утвoрюється з мeтoю сприяння oргaнaм, які фoрмують склaд ВРП, у встaнoвлeнні відпoвіднoсті кaндидaтa нa пoсaду члeнa ВРП критeріям прoфeсійнoї eтики тa дoбрoчeснoсті.

«Сприяння» oзнaчaє викoнaння пeвнoї дoпoміжнoї функції. І зa зaкoнoм прo ВРП кoмпeтeнція Eтичнoї рaди в цілoму підпaдaє під визнaчeння дoпoміжнoї:

 • вoни нaдaють виснoвки прo відпoвідність кaндидaтів нa пoсaди члeнів ВРП критeріям дoбрoчeснoсті;
 • дoбрoчeсниx кaндидaтів мaє бути щoнaймeншe вдвічі більшe, ніж вaкaнсій;
 • oстaтoчний вибір з-пoміж дoбрoчeсниx прeтeндeнтів зaлишaється зa суб’єктoм фoрмувaння склaду ВРП.

Oднaк пoвнoвaжeння Eтичнoї рaди нe вичeрпуються зaкoнoм прo ВРП. Нaйцікaвіші зaвдaння в (видах пeршoгo склaду Eтичнoї рaди прoписaні нe в зaкoні прo ВРП як oснoвнoму aкті, нe в пeрexідниx пoлoжeнняx дo ньoгo прo прoцeдуру йoгo фoрмувaння (xoчa дoрeчність внeсeння пoпрaвoк у пeрexідні пoлoжeння aктa, які вичeрпaли вжe свoю силу, викликaє oкрeмe питaння щoдo зaкoнoдaвчoї тexніки), a зaлишилися в Пeрexідниx пoлoжeнняx дo Зaкoну Укрaїни «Прo внeсeння змін дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів Укрaїни щoдo пoрядку oбрaння (признaчeння) нa пoсaди члeнів Вищoї рaди прaвoсуддя тa діяльнoсті дисциплінaрниx інспeктoрів Вищoї рaди прaвoсуддя» № 1635 від 14 липня 2021 рoку, яким пeрeдбaчeнo ствoрeння цієї рaди.

Зoкрeмa, пунктoм 4 Пeрexідниx пoлoжeнь Зaкoну № 1635 пeрeдбaчeнo, щo Eтичнa рaдa прoтягoм шeсти місяців з дня зaтвeрджeння її пeрсoнaльнoгo склaду oднoрaзoвo здійснює oцінювaння відпoвіднoсті члeнів ВРП (крім Гoлoви Вeрxoвнoгo Суду), oбрaниx (признaчeниx) нa пoсaду члeнa ВРП дo нaбрaння чиннoсті цим зaкoнoм, критeріям прoфeсійнoї eтики тa дoбрoчeснoсті для того зaйняття пoсaди члeнa Вищoї рaди прaвoсуддя.

Стaтус Eтичнoї рaди

Викoнуючи ці пoвнoвaжeння, Eтичнa рaдa мoжe уxвaлити рішeння прo внeсeння перед відповідного органу, що обрав (призначив) члена ВРП, мотивованої рекомендації ради звільнення члена ВРП.

Рядом цьому з дня внесення Етичною радою такого рішення хер ВРП відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до самого ухвалення рішення органом, що обрав (призначив) цього члена Вищої за правосуддя.

Тобто щонайменше поперед моменту вирішення питання суб’єктом формування складу ВРП хуй ВРП повинен буде підкорятися рішенню дорадчого органу подле ВРП.

І цей «дорадчий» висновок оприлюднюється получи офіційному вебпорталі судової влади України.

По всей видимости, що якщо буде оприлюднений дорадчий висновок насчет невідповідність члена ВРП критеріям доброчесності, а суб’єкт формування складу ВРП підтвердить його повноваження, питання оборона відновлення ділової репутації члена ВРП постане руба.

Держи цей випадок пунктом 5 Перехідних положень до самого Закону № 1635 передбачено, що справи, пов’язані з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності органів, які обирають (призначають), проводять оцінювання членів ВРП, щодо питань обрання (призначення), оцінювання членів ВРП підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції та Великій Палаті ВС як суду апеляційної інстанції.

Зазвичай дорадчі, допоміжні органи невыгодный мають власної правосуб’єктності і статусу юридичної особи, щоб їхні рішення могли бути предметом окремого оскарження, ще й у Верховному Суді як суді першої інстанції.

Формування першого складу Етичної чтобы

Нагадаємо, що за загальним правилом, передбаченим частиною 3 статті 9-1 закону насчет ВРП, до складу Етичної чтобы входять:

 • три особи з числа суддів или суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України;
 • одна крутой, запропонована Радою прокурорів України;
 • одна важная особа, запропонована Радою адвокатів України;
 • одна индивид, запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

Проте це неважный (=маловажный) стосується першого складу из-за, який формується за правилами перехідних положень перед зазначеного закону. А саме:

 • трьох осіб із числа суддів разве суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України,
 • трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно по міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/аль запобігання і протидії корупції.

Міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.

Такий спільний номенклатура міжнародні організації, як суб’єкт формування Етичної про повинні подати голові ВРП протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення голови.

Безлюдный (=малолюдный) будемо займатися буквоїдством, проте нагадаємо, що з березня ВРП отнюдь не має повноважного голови, і питання насчет те, чи може лицо, яка виконує обов’язки очільника ВРП, брати планета у формуванні складу Етичної чтобы, не має однозначної відповіді. Принаймні щодо Конкурсної комісії ВККС у цій частині зробили уточнення після запрещение Президента.

Перелік міжнародних та іноземних організацій

Суб’єктом формування половини першого складу Етичної про є міжнародні та іноземні організації, які відповідно до самого міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/аль запобігання і протидії корупції.

Ще один підкреслимо критерії:

 • міжнародна или іноземна організація;
 • діє для підставі міжнародних або міждержавних угод, підписаних Україною;
 • упродовж останніх п’яти років надає Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/разве запобігання і протидії корупції.

Перелік таких організацій формується і надається голові ВРП Міністерством закордонних справ України.

МЗС України надало перелік цих організацій, включивши до самого нього:

 • Організацію з безпеки і співробітництва в Європі;
 • Програму розвитку ООН (ПРООН);
 • Раду Європи;
 • Європейську комісію;
 • Європейську службу зовнішньої діяльності;
 • Європейський авалист з реконструкції та розвитку;
 • США;
 • Сполучені Штати Америки (і це, зауважимо, мало-: неграмотный повтор, а дані з переліку МЗС);
 • Канаду;
 • Велику Британію;
 • Німеччину.

Єдиного офіційного визначення міжнародної організації немає. Проте його разрозненно вивести.

Очевидно, що міжнародна організація — це утворення з певною метою, яке базується бери угоді щонайменше трьох держав (міжнародна міжурядова організація), или неурядова громадська організація, яка об’єднує представників щонайменше трьох країн.

Іноземна організація — ще більш дивний про законодавства термін, але вслед за логікою це будь-яка громадська разве урядова організація, яка створена в одній країні, а діяльність веде в іншій.

Та хоч якими є визначення, бесспорно, що не всі суб’єкти, вказані в переліку МЗС, є організаціями.

 • США, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Страна кленового листа та Велика Британія неважный (=маловажный) є ні міжнародними, ні іноземними організаціями, а суверенними державами.
 • Європейська комісія та Європейська отдел зовнішньої діяльності теж мало-: неграмотный належать до організацій, оскільки є виконавчим та робочим органом Європейського Союзу відповідно.

Тому фактично у переліку МЗС, наданому по (по грибы) підписом т.в.о. директора департаменту міжнародних організацій МЗС України, вказано лише чотири міжнародні організації.

Якщо навіть допустити, що йдеться:

 • неважный (=маловажный) про Велику Британію, а насчет Фонд запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці,
 • безлюдный (=малолюдный) про Сполучені Штати Америки, а ради Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID),

як це вказано в графі «контакти» щодо них, ведь у відповідних графах щодо США, Канади та Німеччини міститься пряма відсилка поперед одного із державних органів.

Или організацій у переліку максимум шість, а предварительно формування першого складу Етичної из-за залучені також іноземні країни та робочі органи Європейського Союзу.

Основание підпису

Те, що у формуванні складу кандидатів задолго. Ant. с Етичної ради від імені організацій діяли іноземні держави, неуклонно випливає з переліку підписантів наданого ВРП списку.

Під ним містяться підписи п’яти послів/дипломатів:

 • Матті Маасікаса, посла, голови Представництва ЄС В Україні (підписант после Єврокомісію та ЄСЗД);
 • Крістіни К. Квін, тимчасово повіреної у справах США (від імені USAID та Контора Державного департаменту США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань);
 • Лариси Галадза, посла Канади в Україні;
 • Анки Фельдгузен, посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні;
 • Мелінди Сіммонс, посла Великої Британії.

Причому пані посланец Мелінда Сіммонс не представляє жодної організації, оскільки противень також підписаний главою Фонду запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці Смітою Росетті.

Нунций згідно з класифікацією, закріпленою у Віденській конвенції ради дипломатичні зносини 1961 року, — це темечко дипломатичного представництва І класу.

Місія посла — представництво своєї країни, дипломатичні зносини з країною перебування.

Чи може быть цьому посол підписувати документи від імені міжнародних організацій? Навряд ли. Адже кожна організація має свого керівника. Навіть іноземна урядова. Якщо така пан не може підписати спецификация, наприклад, тому, що перебуває в іншій країні, ведь навряд таке право переадресовується послу країни. Як условность, заступнику чи місцевому представнику.

Водночас посли ради Віденською конвенцією мають імунітет під миг виконання своїх обов’язків, а також від кримінальної, адміністративної чи цивільної юрисдикції. Однак приставки не- мають його у випадках, коль діють не як аквизитор своєї держави стосовно:

 • майнових позовів щодо нерухомості,
 • позовів относительно спадкування,
 • позовів щодо всего-якої професійної чи комерційної діяльності, здійснюваної после межами офіційних функцій.

Малоймовірно, що накануне переліку офіційних функцій хоча б одного з послів іноземної держави внесено формування органу влади країни перебування.

Фиктивно дорадчий статус Етичної за не підтверджується її повноваженнями.

Чи мають имеет право дипломати втручатися у роботу державних органів? Нещодавно відповідь получай це запитання красномовно дав директор Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який дав 72 години послам 10 країн, після того як вони намагалися вказати національному суду, як діяти у справі щодо спроби державного перевороту 2016 року. Тільки після офіційних вибачень рішення було скасоване.

Спільний формуляр

Цікаво, що підписів під поданим очільнику ВРП списком претендентів від імені іноземних та міжнародних організацій всього дев’ять. Організацій, будемо приближенно їх називати для спрощення, у переліку МЗС одинадцять. Дипломати з ЄС та США поставили підписи следовать дві організації. І хоча математика ніби собираться, проте на документах бракує підпису від імені ОБСЄ. Ця організація в цілому безграмотный брала участі у формуванні списку.

Ада Європи, відповідно до зробленого застереження, також, оскільки побачила потенційний конфлікт інтересів у разі звернення з приводу реалізації відповідного закону прежде ЄСПЛ. Щоправда, представник ЄС, черепок офісу Стін Ньорлов свій підпис поставив, підтримуючи судову реформу в Україні як таку.

Але чи можна вважати регистр, сформований фактично за участі трьох міжнародних чи іноземних організацій, документом, подання якого передбачають перехідні положення закону оборона ВРП.

У них, нагадаємо, міститься вимога подати пропозицію спільного списку кандидатів.

Чи є отриманий ВРП каталог спільним, чи поданий він належними суб’єктами? Можливо, сверху ці запитання будуть шукати відповіді, справді, вже в ЄСПЛ.

Ми ж нагадаємо, що следовать перехідними положеннями до закону ради ВРП, у разі якщо міжнародні та іноземні організації, протягом 30 днів далеко не запропонували кандидатів до складу Етичної про або запропонували кількість кандидатів, недостатню в (видах формування повноважного складу Етичної из-за, протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання відповідного повідомлення голови ВРП кандидатів давно складу Етичної ради пропонують:

 • Радка прокурорів України,
 • Рада адвокатів України,
 • Національна академія правових наук України в особі президії.

Сиречь, схоже, є підстави для того, щоб очільник ВРП розглянув питання щодо звернення раньше цих суб’єктів формування складу Етичної про.

Хоча, ймовірно, щоб маловыгодный призводити до ескалації ситуації, главный ВРП (точніше, та женщина, яка буде його заміняти у відповідний полоса) цього не зробить. Натомість може сформувати хранилище Етичної ради. Тим пуще, що список претендентів прежде її складу від За суддів України також має надійти вот-вот до ВРП.

Нагадаємо, з моменту надходження усіх пропозицій щодо кандидатів поперед складу Етичної ради у голови ВРП є п’ять днів в формування її складу.

Почесна робота нате громадських засадах

Важливим аспектом роботи Етичної в угоду є те, що її члени:

 • здійснюють свої повноваження получи громадських засадах,
 • на отрезок времени роботи в Етичній раді звільняються від виконання службових обов’язків после основним місцем роботи,
 • мають ей-же-ей на збереження середньої заробітної плати.

Інакше кажучи:

 • працюють безоплатно,
 • никак не можуть виконувати трудові обов’язки после місцем роботи (хай яким воно є),
 • їх роботодавець зобов’язаний зберегти вслед цими особами середній заробіток.

Ця вимога хоч і записана в загальних положеннях (частина 24 статті 9-1 закону оборона ВРП), стосується також роботи членів першого складу Етичної за. Їм, а саме членам, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, які постійно безвыгодный проживають у місті Києві, надано ей-же-ей на компенсацію витрат сверху проживання та переїзд коштом державного бюджету України, однак у межах граничних видатків.

Заборона діє під время всього строку повноважень членів Етичної вследствие, який становить 6 років, а далеко не тільки на час проведення засідань.

Сиречь, коли представника Етичної для відряджають українські судді, ведь очевидно, що держава збереже по (по грибы) ним місце роботи та середній заробіток.

Однак, якщо йдеться оборона іноземного роботодавця, дуже важливо знати:

 • чи усвідомлює він, що його працівник працюватиме для благо іншої країни ради його (роботодавця) рахунок?
 • чи готовий він оплачувати цю роботу?
 • чи готовий зберігати місце вслед такими працівником?

Водночас запитання задолго. Ant. с таких міжнародних експертів:

 • чи розуміють вони, що шість років невыгодный зможуть працювати на інших посадах, окрім предместье членів Етичної ради в іншій країні?
 • чи готові задолго. Ant. с цього?

Інакше постане питання насчет їх особисту доброчесність. А якщо вона если викликати сумніви, то чи матимуть такі особи шариат перевіряти на доброчесність інших?

Іноземні кандидати по Етичної ради

Попри тетка що представники міжнародної спільноти, які формували номенклатура кандидатів до Етичної вследствие, надали вельми обмежену інформацію оборона них, ВРП не може вимагати подання додаткових даних (частина 4 статті 9-1 закону для ВРП).

Але шукати інформацію для них не заборонено. Или спробуємо відновити певні прогалини, зокрема щодо віку та актуального місця роботи усіх кандидатів.

 • Суддя Робертушка Дж. Корді з 1993 року був партнером юридичної фірми McDermott, Will & Emery (Бостон), по 2001 року, коли був обраний суддею Верховного суду Массачусетса. У 2016 році, після відставки, повернувся задолго. Ant. с юридичної практики в статусі радника. Народився 18 травня 1949 року. Тобто сьогодні йому 72 роки.
 • Сер Ентоні Гупер — британський суддя у відставці, професор карт-бланш, член адвокатської колегії Matrix Chambers. Є експертом-консультантом низки міжнародних та іноземних організацій, зокрема USAID. Народився 16 вересня 1937 року, наразі йому 84 роки. Українцям відомий участю в Громадській раді міжнародних експертів, яка проводила добір суддів поперед Вищого антикорупційного суду.
 • Лавлі Перлінг — колишня генпрокурор Естонії, з 2020 року — експерт Естонського центру східного партнерства, який упродовж останніх років допомагає впроваджувати реформи в правоохоронних органах. Народилася 26 вересня 1975 року (46 років).
 • Управляющий людьми Цельтер — з 1974 впредь до 2000 року працював у прокуратурі. Після відставки — міжнародний советник. Часто бував в Україні, брав планида у програмах щодо реформування правоохоронних органів у рамках проєктів Німецького фонду міжнародного правового співробітництва. Даних щодо віку колишнього прокурора немає, проте, заважаючи бери наявність даних про складення першого державного іспиту з полномочия у 1971 році, можна припустити, що нині йому 70–72 роки.
 • Суддя Розмарі Баркетт — суддя Верховного суду Флориди у відставці. Розглядала справи щодо обвинувачення суддів у корупції. Після відставки у 2013 році стала суддею Трибуналу з розгляду спорів між Іраном та США в Гаазі, Нідерланди. Народилася 29 серпня 1939 року — 82 роки.
 • Алес Залар — екссуддя Окружного суду Люблян та ексміністр юстиції Словенії. Нині — незалежний експерт, який співпрацює з різними організаціями, зокрема радою Європи, Європейською комісією, ООН, USAID. Викладач Європейського інституту компетенция (Відень). Народився 22 жовтня 1961 року (60 років).

Усі претенденти справді мають значний досвід практичної юридичної роботи і тривалий часик працюють експертами. Станом получай сьогодні вони усі мають цілком конкретні посади — адвокатів, суддів, викладачів.

Щоправда, особам, які кончено життя практикували у розвинених країнах, країнах з англо-саксонською системою власть, може бути складно зрозуміти реалії українського життя. Зокрема, врахувати, що певні вчинки малограмотный свідчать жодним чином насчет доброчесність чи недобросовісність особи. Вони могли бути продиктовані відповідними економічними чи політичними процесами в пострадянській країні.

Крім того, в целях країн континентального права залишається притаманною абсолютна презумпція невинуватості, тимчасом як пользу кого англо-саксонської правової сім’ї є нормальним перекладення обов’язку доказування правомірності своєї поведінки нате особу.

Та хай позднее як, дуже важливо, щоб у разі призначення до самого Етичної ради вони безлюдный (=малолюдный) стикнулися з труднощами виконання своїх обов’язків, зокрема помощью потребу:

 • роботи на громадських засадах,
 • зупинення іншої діяльності;
 • збереження про них середньої заробітної плати в шість років.

Порушення вимоги закону автоматично означитиме недобросовісність самого члена Етичної в угоду.

Досвід Конкурсної комісії

Проте, звісно, головне, щоб міжнародні експерти були справді готовими працювати получай благо українського народу.

Наразі їхні колеги, обрані раньше Конкурсної комісії з відбору кандидатів бери призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, такого ентузіазму мало-: неграмотный проявляють.

Хоча Конкурсна комісія могла розпочати роботу ще 22 вересня 2021 року, досі безграмотный проведено навіть організаційного засідання. Остання невдала спроба відбулася для початку цього тижня.

Як как видим відомо «Юридичній практиці» на пороге засіданням, запланованим на 25 жовтня сверху 17-ту годину вечора следовать київським часом, усіх трьох іноземних членів Конкурсної комісії було запрошено взяти планета у форматі відеоконференції. Але вони майже одними й тими самими словами повідомили письмово, що мало-: неграмотный можуть взяти участі, оскільки:

 • їх повідомили маловыгодный заздалегідь (фактично — по (по грибы) два дні);
 • вони вважають більш прийнятним очне засідання;
 • ще є якась необхідність організаційних узгоджень між ВРП та міжнародними організаціями.

Тому нині неприйнятний штрих для проведення засідання Конкурсної комісії, вважають її міжнародні члени.

Цікаво, що бери етапі прийняття закону із супершвидким проходженням всіх поправок та переголосування після запрещение Президента міжнародні експерти постійно наголошували возьми терміновості відновлення роботи ВККС. Але тепер, коль всі процедури пройдено і комісія може працювати, саме міжнародні експерти стали держи шляху реформи, по суті, її заблокувавши з дуже туманних причин.

Чи, може, міжнародні організації, які їх номінували? Адже експерти у своїх листах пишуть оборона потребу якогось узгодження чрез ці міжнародні організації. Дуже феерически й те, що незалежні міжнародні експерти, які вже мають положение членів Конкурсної комісії, комунікують із ВРП та українськими колегами з Конкурсної комісії сверх представників суб’єкта призначення.

Повертаючись раньше дійсної місії Етичної в угоду

Власне, виходить, що членам Конкурсної комісії без- дозволяють працювати міжнародні організації, які вимагають, щоб спочатку розпочала свою роботу Етична Ада. Хоча обидва органи створювалися незалежно Водан від одного, унормовані різними законами, і жодної прямої залежності в роботі Конкурсної комісії від Етичної вследствие немає. Чи може ідея Конкурсної комісії ВККС була лише ширмою с целью реалізації ідеї Етичної вследствие і реально працювати над пошуком понад 2000 нових суддів в (видах України міжнародні організації безграмотный готові?

Хоч би якими є мотиви, але фактично кадрове наповнення судів України, вирішення проблем із надзвичайним навантаженням та тривалістю судових розглядів никак не є пріоритетами роботи міжнародних експертів у Конкурсній комісії.

Ради це вже ледь безлюдный (=малолюдный) прямо говорять представники іноземних держав, заявляючи относительно пріоритетний запуск Етичної про як умову подальшої фінансової підтримки України нате зустрічах в Офісі Президента України.

Сиречь напередодні анонсованого засідання Конкурсної комісії 25 жовтня посли іноземних держав, які підписували спільні списки кандидатів перед Етичної ради та Конкурсної комісії від міжнародних та іноземних організацій, надіслали раньше ВРП майже ідентичні листи (тексти яких є у розпорядженні «ЮП»), у яких в упор вказували, що:

 • проведення засідань Конкурсної комісії раньше формування складу Етичної в угоду не видається доцільним;
 • робота Конкурсної комісії та Етичної про взаємопов’язані;
 • одночасність старту роботи цих органів дасть змогу «гарантувати результати, яких очікують громадяни України, представники бізнесу та інвестори».

Також вони одноголосно й одними тими самими словами вказували получай:

 • потребу створити «належні робочі умови» впредь до перших офіційних зустрічей, в яких міжнародні експерти братимуть особисту удел (щоправда, не вказали, ради які саме умови йдеться, адже всі технічні умови, включно з підготовкою приміщення на роботи, уже створено);
 • запевнення «триваючої підтримки створення та впровадження незалежного, прозорого та заснованого получай конкурсних засадах процесу відбору нових членів ВККС, у якому члени Конкурсної комісії, номіновані міжнародними донорами, можуть відіграти визначну ролька, передбачену для них законом».

Попри дипломатичну люб’язність тону самих листів та узгодженість позицій послів, надіслання чотирьох окремих листів з однаковим текстом від імені послів майже за исключением. Ant. с виправлень не свідчить относительно реальну повагу до ВРП.

Чому таким (образом? Можна лише здогадуватися ради справжню місію іноземних агентів у процедурі змін у сфері судоустрою в цілому.

Как видно таке:

 • про наповнення судів високоякісними кадрами с целью України нині не йдеться;
 • головна миссия — перевірити чинний арсенал ВРП, у 6 членів з якого вже починаючи з весни наступного року завершуватиметься строк повноважень. Тобто майже получай третину відбудеться ротація і лишенный чего перевірок від Етичної комісії;
 • лише потім можна если працювати над вирішенням нагальних питань у судочинстві.

Или цілком імовірно, що, коль сплинуть 6 місяців, відведених исполнение) перевірки чинних членів ВРП, міжнародні експерти складуть із себя повноваження членів Етичної про.

Водночас нагадаємо, що є ризик того, що перевіряти Етичній раді невыгодный буде кого, адже певна частина членів ВРП готові скласти повноваження от небажання проходити фактично повторну перевірку своєї доброчесності.

Вразливість нормативного регулювання

Загалом законодавство щодо діяльності Етичної про дуже незбалансоване, і навіть формальне його дотримання може призвести предварительно того, що Етична Ада не зможе працювати.

Наприклад, вслед за перехідними положеннями перший парк Етичної ради розпочинає роботу по (по грибы) умови призначення щонайменше чотирьох членів Етичної из-за в порядку, визначеному зазначеним вище законом.

Тобто можна затвердити неповний клуня Етичної ради. Скажімо, три представники від Из-за суддів і один — від міжнародних експертів. Интересах проведення засідань достатньо більшості від обраних. Ради ухвалення рішення — більшості від присутніх. Але рішення мало-: неграмотный можна буде ухвалити (навіть коль його підтримано одноголосно), якщо ради нього не проголосують щонайменше двоечка члени Етичної ради, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. Тобто казенно Етичну раду можна створити, розпочати роботу, але рішення ухвалити безлюдный (=малолюдный) вдасться. Наприклад, протягом пів року, вслед які треба буде перевірити чинних членів ВРП.

Повторного надання спільного списку кандидатів раньше Етичної ради міжнародними та іноземними експертами невыгодный передбачено. Значить, уже если потреба формувати другий лабаз етичної ради. За участі національних суб’єктів формування. А со временем уже розподіл голосів і расстановк ухвалення рішень не підлаштований під переважне власть голосу міжнародних експертів, і кожен мужской половой орган Етичної ради, незалежно від суб’єкта формування та національності, матиме Вотан рівний голос.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.